Welke school

Hoe kies ik een secundaire school? En welke studierichting past bij mijn kind? Een school kiezen is soms moeilijk. Verzamel op tijd informatie over de Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel. Contacteer verschillende scholen.

Scholen zoeken

Hulp bij scholen kiezen

Als u en uw kind een school of studierichting kiezen, is het belangrijk dat u weet welke mogelijkheden er zijn, waar uw kind goed in is en wat het graag doet. Praat met mensen uit uw omgeving of stel vragen aan het CLB. Informeer ook naar de praktische elementen. Kunt u uw kind vroeger brengen en later afhalen? Kunnen de kinderen op school eten? Wat zijn de schooluren? 
De keuze voor een Nederlandstalige school heeft consequenties. Denk goed na. Hoe kunt u uw kind helpen? Kan Nederlands ook thuis een plaats krijgen?

Op de website onderwijskiezer.be vindt u online vragenlijsten die u helpen bij de studiekeuze.

De drie CLB's van Brussel hebben een aantal informatieve filmpjes gemaakt over de overgang naar het secundair onderwijs.

Infomomenten

De infomomenten die de drie CLB’s van Brussel organiseren voor ouders over de overgang van het lager naar het secundair onderwijs zijn wegens de coronamaatregelen voorlopig vervangen door een de informatieve filmpjes die u hierboven vindt. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de CLB's.

Het Lokaal Overlegplatform Brussel Secundair Onderwijs (LOP Brussel SO) organiseert dit jaar vragenuurtjes voor ouders. Omwille van de maatregelen die genomen zijn tegen het coronavirus (COVID-19), vinden de vragenuurtjes online plaats. Tijdens deze vragenuurtjes krijgt u antwoord op uw vragen over de inschrijvings- en de aanmeldingsprocedure. De vragenuurtjes zijn gratis, maar u moet wel inschrijven. Bekijk eerst het informatieve filmpje over de inschrijvingsprocedure in het secundair onderwijs. Heeft u dan nog vragen? Stel uw vragen tijdens het vragenuurtje.

De online vragenuurtjes gingen door op:

  • maandag 21 februari om 19 uur
  • donderdag 24 februari om 19 uur

Voor welke scholen moet ik aanmelden?

Wilt u inschrijven in 1A? Dan moet u voor alle scholen aanmelden. Voor 1B of de hogere jaren moet u niet aanmelden. Hier vindt u een overzicht van de scholen.

In welke scholen is er plaats?

Hier vindt u een overzicht van de vrije plaatsen per leerjaar en per school.