Welke documenten

Documenten nodig om aan te melden

Als u uw kind aanmeldt tussen 7 en 31 maart 2022, hebt u de volgende documenten nodig:

Documenten die iedereen nodig heeft

De identiteitskaart van uw kind of een kleefbriefje van het ziekenfonds.

Documenten voorrangsgroep Nederlandstalige ouders

2 soorten documenten: een document over de kennis van het Nederlands én een document over de relatie tussen ouder en de leerling:

1. Een bewijs van de kennis van het Nederlands, van een ouder. 1 van deze documenten:

 • Een Nederlandstalig diploma van minstens secundair onderwijs of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • Een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • Een bewijs dat de ouder minstens een niveau Nederlands B2 heeft:
  • een studiebewijs van een school, erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap
  • een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
 • ​Een SELOR-attest van ’voldoende kennis’ van het Nederlands, of hoger
 • Een bewijs dat de ouder 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

2. Relatie tussen de ouder en de aangemelde leerling: de houder van het diploma moet een ouder zijn van de leerling. U bewijst deze relatie met of een kopie van het kids-ID of een geboorteakte of een uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Deze documenten zijn te verkrijgen bij uw gemeentebestuur.

Documenten voorrangsgroep GOK-leerlingen

1 van deze documenten:

 • een bewijs dat het gezin een schooltoeslag kreeg in het schooljaar 2020-2021 of 2021-2022.
 • een verklaring op eer, dat de moeder geen diploma van het secundair onderwijs heeft, geen studiegetuigschrift van het 6de leerjaar van het beroeps secundair onderwijs BSO, of geen gelijkwaardig studiebewijs.

Bezorg de documenten aan de school, tussen 1 april en 5 mei 2022. U krijgt daarvoor een uitnodiging. Bezorg de documenten op tijd. Anders krijgt uw kind geen voorrang. Uw kind is dan wel aangemeld, maar niet in de voorrangscategorie.

Let op: tijdens de paasvakantie zijn de scholen gesloten.

Documenten voorrangsgroep niet-GOK-leerlingen

U hoeft geen documenten aan de school te bezorgen.

 

Documenten nodig om in te schrijven

Schrijft u uw kind in de school in? Of vraagt u een weigeringsdocument? Bezorg de volgende documenten aan de school.
 

Voor een inschrijving in 1A (met aanmeldingsprocedure)

 • Bericht van toewijzing
 • Identiteitskaart van uw kind of kleefbriefje van het ziekenfonds
   

Voor alle andere inschrijvingen

Documenten die iedereen nodig heeft 

De identiteitskaart van uw kind of een kleefbriefje van het ziekenfonds.

Documenten voorrangsgroep Nederlandstalige ouders

2 soorten documenten: een document over de kennis van het Nederlands én een document over de relatie tussen ouder en de leerling:

1. Een bewijs van de kennis van het Nederlands, van een ouder. 1 van deze documenten:

 • Een Nederlandstalig diploma van minstens secundair onderwijs of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • Een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • Een bewijs dat de ouder minstens een niveau Nederlands B2 heeft:
  • een studiebewijs van een school, erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap
  • een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
 • Een SELOR-attest van ’voldoende kennis’ van het Nederlands, of hoger
 • Een bewijs dat de ouder 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

2. Relatie tussen de ouder en de aangemelde leerling: de houder van het diploma moet een ouder zijn van de leerling. U bewijst deze relatie met of een kopie van het kids-ID of een geboorteakte of een uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Deze documenten zijn te verkrijgen bij uw gemeentebestuur.

Documenten voorrangsgroep GOK-leerlingen (enkel bij inschrijvingen voor 1A en 1B)

1 van deze documenten:

 • een bewijs dat het gezin een schooltoeslag kreeg in het schooljaar 2020-2021 of 2021-2022.
 • een verklaring op eer, dat de moeder geen diploma van het secundair onderwijs heeft, geen studiegetuigschrift van het 6de leerjaar van het beroeps secundair onderwijs BSO, of geen gelijkwaardig studiebewijs.

Documenten voorrangsgroep niet-GOK-leerlingen (enkel bij inschrijvingen voor 1A en 1B)

U hoeft geen documenten aan de school te bezorgen.

Waar vind ik het toewijzingsbericht?

U krijgt het toewijzingsbericht, op 12 mei 2022, via e-mail. Ontving u geen e-mail? Kijk dan zeker bij uw spamberichten of ga na of u het correcte e-mailadres opgaf. Vulde u geen e-mailadres in? Dan krijgt u het bericht via de post. U krijgt het bericht ook via het ‘Postvak In’ in uw aanmeldingsdossier.

Ik heb geen kleefbriefje van het ziekenfonds.

Hebt u geen kleefbriefje meer? Contacteer uw ziekenfonds.
Hebt u nog geen kleefbriefjes? De school helpt u verder.

Ik heb (nog) geen identiteitskaart.

Hebt u geen identiteitskaart? Bezorg een geboortebewijs of een visum aan de school.
Hebt u nog geen identiteitskaart? De school helpt u verder.