Van school veranderen

Verandert uw kind van school vanaf september 2022? Dan moet u uw kind opnieuw inschrijven. Volg daarvoor de inschrijvingsprocedure voor het leerjaar waarin uw kind start. Soms hebt u voorrang.

Verandert uw kind van school tijdens het schooljaar? Contacteer dan de nieuwe school. Als er nog vrije plaatsen zijn, dan wordt uw kind ingeschreven. Als er geen vrije plaatsen meer zijn, dan vraagt u een weigeringsdocument. Uw kind staat dan op de wachtlijst. Tijdens deze periode heeft uw kind geen voorrang. U vindt hier een overzicht van de vrije plaatsen voor het huidige schooljaar 2021-2022.