Scholen zonder een aanmeldingsprocedure

In het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs in Brussel kan u rechtstreeks inschrijven in:
 

  • Zaveldal (Brussel)
Tijdslijn Inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs zonder aanmelding - 2022-2023
Tijdslijn Inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs zonder aanmelding - 2022-2023

10 – 12 januari: Voorrang voor broers, zussen en kinderen van personeel

Hebt u al een kind op de school of werkt u op de school waar u uw kind wilt inschrijven? Dan heeft u voorrang bij de inschrijvingen voor het 1ste jaar BuSO. Contacteer de school tussen 10 en 12 januari 2022 en schrijf uw kind in.
Lees hier alle info over de voorrang.

24 maart – 22 april: Voorrang voor kinderen met een Nederlandstalige ouder

Leerlingen met minstens één ouder die voldoende Nederlands spreekt, hebben voorrang. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen. Contacteer de school tussen 24 maart (9 uur) en 22 april 2022 (16 uur) en schrijf uw kind in.
Lees hier alle info over de voorrang.

25 april – 6 mei: Voorrang voor leerlingen van dezelfde campus

Gaat uw kind van het buitengewoon basisonderwijs naar het buitengewoon secundair onderwijs op dezelfde campus? Dan heeft uw kind voorrang in dezelfde school bij de inschrijving in het 1ste jaar BuSO. Contacteer de school tussen 25 april (9 uur) en 6 mei 2022 (16 uur) en schrijf uw kind in.
Lees hier alle info over de voorrang.

Vanaf 9 mei: Vrije inschrijvingen

Heeft een school nog vrije plaatsen? Contacteer de school en schrijf uw kind in. Vanaf 9 mei 2022 (9 uur) kan iedereen inschrijven voor deze plaatsen, zolang er vrije plaatsen zijn.
 

Hoe schrijf ik mijn kind in?

Contacteer de school op tijd. De school heeft volgende gegevens nodig voor de inschrijving:

  • Rijksregisternummer van het kind
  • Verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs
  • Als u beroep wil doen op de voorrang voor kinderen met een Nederlandstalige ouder: de 2 documenten over de kennis van het Nederlands van de ouders. Lees hier alle info over de voorrang.

Hebt u een plaats? Contacteer de school en schrijf uw kind in. Vraag een bewijs van inschrijving. Hebt u geen plaats? Vraag een weigeringsdocument. Zo komt uw kind op de wachtlijst. De school contacteert u wanneer er een plaats vrijkomt.