Scholen met een aanmeldingsprocedure

Er is een aparte procedure in deze scholen:

  • KoninkIijk instituut Woluwe BuSO (voor leerlingen met autismespectrumstoornissen)
  • Kasterlinden (voor leerlingen met autismespectrumstoornissen, dove en slechthorende leerlingen of leerlingen met een taalstoornis - OV2 en OV3)
  • Cardijnschool Anderlecht (voor OV1, OV2 type 2 en voor OV3 observatiejaar)
  • Heemschool 2 (voor OV1 en OV2 type 2 en type 4)

Stap 1. Aanmelden

Meld aan tussen 1 maart 2021 vanaf 9 u. en 12 maart 2021 voor 16 u. Doe dit samen met het CLB of uw huidige school of de school voor buitengewoon secundair onderwijs van uw eerste keuze. De school heeft volgende gegevens nodig:

  • de naam van de leerling
  • het adres van de leerling
  • het telefoonnummer van de ouders of de voogd en het e-mailadres
  • het rijksregisternummer van de leerling. Als u geen rijksregisternummer heeft, dan contacteert u vooraf de helpdesk van het LOP Brussel op het nummer 02 553 05 82.
  • de school van uw eerste keuze, uw tweede keuze
  • de taal van de ouders

Stap 2. Rangordening

De aangemelde leerlingen worden per schoolkeuze geordend. Eerst komen de leerlingen die de school als eerste keuze opgaven, dan de leerlingen die de school als tweede keuze opgaven. Daarna worden de leerlingen via een computerprogramma geordend op basis van een willekeurig gegenereerd getal. Dit willekeurig getal bepaalt de plaats van het kind in de rangorde van de school.

Stap 3. Informatiebericht

U ontvangt uw toewijzingsbericht op 18 maart 2021. U weet dan of u een plaats heeft of niet. Contacteer de school voor de inschrijving.

Stap 4. Inschrijven

Tussen 22 maart en 23 april 2021 schrijft u uw kind in de toegewezen school in.

Hebt u plaats? Schrijf uw kind in en verklaar u akkoord met het pedagogisch project en het reglement van de school. Vraag een bewijs van inschrijving. Hebt u geen plaats? U krijgt automatisch een weigeringsdocument via het LOP. 

Stap 5. Vrije inschrijvingen

Vanaf 27 april 2021 kunt u ook vrij inschrijven in deze 4 scholen. Hier vindt u het aantal vrije plaatsen. Bekijk dit overzicht alvorens uw kind in te schrijven.

Hebt u plaats? Schrijf uw kind in en verklaar u akkoord met het pedagogisch project en het reglement van de school. Vraag een bewijs van inschrijving. Hebt u geen plaats? Vraag een weigeringsdocument.