Naar het 2de jaar, de 2de en 3de graad

Uw kind inschrijven in het 2de leerjaar van het ASO, BSO, KSO en TSO? Of in een hoger leerjaar (3de, 4de, 5de, 6de of 7de jaar)?

Tijdslijn Inschrijven in hogere jaren van het secundair onderwijs (zonder aanmelding) - 2022-2023
Tijdslijn Inschrijven in hogere jaren van het secundair onderwijs (zonder aanmelding) - 2022-2023

16 mei – 31 mei: Inschrijving in hogere jaren   
Contacteer de school om uw kind in te schrijven. Leerlingen met een Nederlandstalige ouder krijgen dan voorrang, tot 55% van de plaatsen. Er is geen voorrang broers, zussen en kinderen van personeel of voor GOK- en niet-GOK-leerlingen in de hogere leerjaren van het secundair.

Geen plaats? Vraag dan het weigeringsdocument aan de school. Zo komt u op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt.

Vanaf 1 juni: Vrije inschrijvingen in hogere jaren
Heeft een school nog plaatsen? Dan kan iedereen nu inschrijven voor deze plaatsen, zolang er vrije plaatsen zijn. Geen plaats meer? Vraag dan het weigeringsdocument aan de school. Zo komt u op de wachtlijst van de school.

 

Hoe kom ik in aanmerking voor de voorrang Nederlands?

U bezorgt de school 2 soorten documenten:

 1. een document over de kennis van het Nederlands
 2. een document over de relatie tussen ouder en de leerling
   

1. Kennis van het Nederlands:

U bewijst uw kennis van het Nederlands met 1 van deze documenten:

 • een Nederlandstalig diploma secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een bewijs dat u minstens niveau Nederlands B2 heeft:
  • een studiebewijs van een school, erkend door de Vlaamse Gemeenschap
  • of een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
 • een SELOR-attest van voldoende kennis van het Nederlands
 • een bewijs dat u 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

2. Relatie tussen de ouder en de aangemelde leerling: De houder van het diploma moet een ouder zijn van de leerling. U bewijst deze relatie met of een kopie van het kids-ID of een geboorteakte of een uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Deze documenten zijn te verkrijgen bij uw gemeentebestuur.

Welke documenten neem ik mee om mijn kind in te schrijven?

Kijk bij mijn dossier > welke documenten

Ik spreek voldoende Nederlands, maar ik heb geen documenten (diploma, getuigschrift …) als bewijs. Wat moet ik doen?

U contacteert het Huis van het Nederlands. U zegt dat u uw kind wilt inschrijven in een Nederlandstalige school. U krijgt een afspraak voor een test. Dan krijgt u een bewijs van uw taalniveau Nederlands. U moet minstens niveau B2 hebben.

Kijk ook op de onderwijswebsite van de Vlaamse Overheid.

Controleert de school mijn documenten?

Ja. Krijgt u voorrang Nederlands? Dan moet u dat bewijzen met een document. Bij uw inschrijving bezorgt u de documenten aan de school. Als de documenten correct zijn, dan krijgt uw kind voorrang. Als de documenten niet correct zijn, dan krijgt uw kind geen voorrang. 

Waar vind ik informatie over de studierichtingen in het ASO, BSO, KSO en TSO?

Op de website onderwijskiezer.be vindt u online vragenlijsten die u helpen bij de studiekeuze. Via de scholenzoeker op onderwijsinbrussel.be vindt u per Nederlandstalige school in Brussel alle praktische informatie en de studierichtingen. U kan ook een scholengids downloaden of gratis bestellen, met de contactgegevens van alle Nederlandstalige scholen in Brussel, samen met het studieaanbod van de secundaire scholen. 

Mijn kind heeft een C-attest. Kan mijn kind in dezelfde school blijven, ook als de school volzet is?

Ja, het inschrijvingsrecht gaat alleen over nieuwe inschrijvingen. Leerlingen met een B- of een C-attest zijn al ingeschreven. Hun plaats in de school is gegarandeerd.