Inschrijven

Uw kind aangemeld voor 1A tussen 1 en 26 maart 2021?

Op 6 mei krijgt u een e-mail of een brief, met alle informatie over de inschrijving. Ontving u geen e-mail? Kijk dan zeker bij uw spamberichten of ga na of u het correcte e-mailadres opgaf. Vulde u geen e-mailadres in? Dan krijgt u het bericht via de post. U krijgt het bericht ook via uw ‘Postvak In’, in uw aanmeldingsdossier.

Contacteer de school tussen 7 mei en 1 juni 2021 om uw kind in te schrijven. Meer informatie vindt u in het bericht van toewijzing.

Krijgt uw kind een plaats in de school van zijn eerste keuze? Dan worden de andere schoolkeuzes geschrapt. Krijgt uw kind een plaats in een school die niet de eerste keuze is? Dan krijgt uw kind een plaats in die school, en een ongunstige ordening in de schoolkeuzes ervoor. Wilt u voor de scholen waar uw kind ongunstig geordend is een plaats op de wachtlijst behouden, dan vraagt u tussen 7 mei en 1 juni 2021 een weigeringsdocument aan de school.

Geen plaats? Vraag dan het weigeringsdocument aan de school tussen 7 mei en 1 juni 2021. Zo komt u op de wachtlijst van de school.

 

Uw kind inschrijven in 1A of 1B in een school zonder aanmeldingsprocedure?

Contacteer de school tussen 7 mei en 1 juni 2021 en schrijf uw kind in.  De scholen mogen in deze periode geen enkele leerling weigeren op basis van capaciteit. Als u binnen deze periode uw kind inschrijft in de school voor 1A (zonder aanmelding) of 1B, bent u zeker van een plaats.

 

Uw kind inschrijven in een ander leerjaar?

U wilt uw kind inschrijven in het 2de leerjaar van het ASO, BSO, KSO en TSO? Of in een hoger leerjaar? Of in een centrum voor ‘deeltijds leren en deeltijds werken’? Contacteer de school tussen 10 en 26 mei 2021 en schrijf uw kind in. 

Geen plaats? Vraag dan een weigeringsdocument. Zo komt u op de wachtlijst van de school.

 

Vrije inschrijvingen

Heeft een school nog plaatsen? Op 4 juni starten de vrije inschrijvingen voor het eerste leerjaar, op 27 mei voor de andere leerjaren. Iedereen kan dan vrij inschrijven voor de resterende plaatsen. Wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Elke school organiseert inschrijvingen op 4 juni (eerste leerjaar) en op 27 mei (andere leerjaren). Ook nadien zijn er nog inschrijvingen. Elke school kiest dan zelf de data. 

Geen plaats? Vraag dan een weigeringsdocument. Zo komt u op de wachtlijst van de school.

 

In welke scholen moet ik aanmelden voor 1A?

Hier vindt u een overzicht van alle scholen.

Hoe moet ik mijn kind inschrijven?

Contacteer de school. Bezorg de nodige documenten aan de school. De school noteert de naam van uw kind in een inschrijvingsregister. U verklaart u akkoord met het pedagogisch project en het reglement van de school. U krijgt een inschrijvingsbewijs.

Welke documenten bezorg ik aan de school om mijn kind in te schrijven?

Kijk bij mijn dossier > welke documenten.

 

Ik wil mijn kind inschrijven in een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Hoe doe ik dat?

Hier vindt u alle informatie.

Ik heb een plaats in een school die niet mijn eerste keuze is (in geval van aanmelding).

Bijvoorbeeld: uw kind krijgt een plaats in de school van zijn derde keuze.

Contacteer de school en schrijf uw kind in. Uw kind krijgt automatisch een ongunstige ordening in de school van zijn eerste en tweede keuze. U vraagt dan een weigeringsdocument aan deze scholen. Zo komt uw kind op de wachtlijst van de school. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt. Vraagt u geen weigeringsdocument? Dan komt uw kind niet op de wachtlijst. U kunt dan alleen inschrijven, als er nog vrije plaatsen zijn, bij de vrije inschrijvingen.