Inschrijven

Uw kind aangemeld voor 1A tussen 7 en 31 maart 2022?

Op 12 mei 2022 krijgt u een e-mail of een brief, met alle informatie over de inschrijving. Ontving u geen e-mail? Kijk dan zeker bij uw spamberichten of ga na of u het correcte e-mailadres opgaf. Vulde u geen e-mailadres in? Dan krijgt u het bericht via de post. U krijgt het bericht ook via uw ‘Postvak In’, in uw aanmeldingsdossier.

Er zijn drie mogelijkheden:

 1. Uw kind heeft een plaats in de school van eerste keuze
  Krijgt uw kind een plaats in de school van zijn eerste keuze? Dan worden de andere schoolkeuzes geschrapt. Contacteer de school tussen 13 mei en 7 juni 2022 om uw kind in te schrijven. Meer informatie vindt u in het bericht van toewijzing.
   
 2. Uw kind heeft een plaats in een school van 2e, 3e, 4e … keuze
  Krijgt uw kind een plaats in een school die niet de eerste keuze is? Dan krijgt uw kind een plaats in die school, en een ongunstige ordening in de schoolkeuzes ervoor. Contacteer de school tussen 13 mei en 7 juni 2022 om uw kind in te schrijven. Wilt u voor de scholen waar uw kind ongunstig geordend is een plaats op de wachtlijst behouden, dan vraagt u tussen 13 mei en 7 juni 2022 een weigeringsdocument aan de school.
   
 3. Uw kind heeft geen plaats na de aanmelding
  Uw kind heeft geen plaats? Vraag dan het weigeringsdocument aan de school tussen 13 mei en 7 juni 2022. Zo komt u op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt.
  Lees hier wat u kan doen als uw kind geen plaats heeft.

 

Uw kind inschrijven in 1B (zonder aanmeldingsprocedure)?

Contacteer de school tussen 13 mei en 7 juni 2022 en schrijf uw kind in.  De scholen mogen in deze periode geen enkele leerling weigeren op basis van capaciteit. Als u binnen deze periode uw kind inschrijft in de school voor 1A (zonder aanmelding) of 1B, bent u zeker van een plaats.

 

Uw kind inschrijven in een ander leerjaar?

U wilt uw kind inschrijven in het 2de leerjaar van het ASO, BSO, KSO en TSO? Of in een hoger leerjaar? Of in een centrum voor ‘deeltijds leren en deeltijds werken’? Contacteer de school tussen 16 en 31 mei 2022 en schrijf uw kind in. Geen plaats? Vraag dan een weigeringsdocument. Zo komt u op de wachtlijst van de school.
Lees hier wat u kan doen als uw kind geen plaats heeft.

 

Vrije inschrijvingen 

Heeft een school nog plaatsen? Op 13 juni 2022 starten de vrije inschrijvingen voor het eerste leerjaar, op 1 juni 2022 voor de andere leerjaren. Iedereen kan dan vrij inschrijven voor de resterende plaatsen. Wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Elke school organiseert inschrijvingen op 13 juni (eerste leerjaar) en op 1 juni (andere leerjaren). Ook nadien zijn er nog inschrijvingen. Elke school kiest dan zelf de data. Geen plaats? Vraag dan een weigeringsdocument. Zo komt u op de wachtlijst van de school.
Lees hier wat u kan doen als uw kind geen plaats heeft

 

In welke scholen moet ik aanmelden voor 1A?

Wilt u inschrijven in 1A? Dan moet u voor alle scholen aanmelden. Voor 1B of de hogere jaren moet u niet aanmelden. Hier vindt u een overzicht van de scholen.

Hoe moet ik mijn kind inschrijven?

Contacteer de school. Bezorg de nodige documenten aan de school. De school noteert de naam van uw kind in een inschrijvingsregister. U verklaart u akkoord met het pedagogisch project en het reglement van de school. U krijgt een inschrijvingsbewijs.

Welke documenten bezorg ik aan de school om mijn kind in te schrijven?

Kijk bij mijn dossier > welke documenten.

 

Ik wil mijn kind inschrijven in een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Hoe doe ik dat?

Hier vindt u alle informatie over inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs.

Ik heb een plaats in een school die niet mijn eerste keuze is (in geval van aanmelding).

Bijvoorbeeld: uw kind krijgt een plaats in de school van zijn derde keuze.

Contacteer de school en schrijf uw kind in. Uw kind krijgt automatisch een ongunstige ordening in de school van zijn eerste en tweede keuze. U vraagt dan een weigeringsdocument aan deze scholen. Doe dit voor 7 juni 2022. Zo komt uw kind op de wachtlijst van de school. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt. Vraagt u geen weigeringsdocument? Dan komt uw kind niet op de wachtlijst. U kunt dan alleen inschrijven, als er nog vrije plaatsen zijn, bij de vrije inschrijvingen.