Ik heb geen plaats

Uw kind aangemeld voor 1A tussen 1 en 26 maart 2021?

Op 6 mei 2021 krijgt u een e-mail of een brief, met alle informatie over de inschrijving. Vulde u geen e-mailadres in? Dan krijgt u het bericht via de post. U krijgt het bericht ook via uw ‘Postvak In’, in uw aanmeldingsdossier.

Hebt u geen plaats? Contacteer de school tussen 7 mei en 1 juni 2021, en vraag het  weigeringsdocument. Meer informatie vindt u in het bericht van toewijzing. Als u een weigeringsdocument vraagt, dan komt uw kind op de wachtlijst van de school. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt.

Opgelet: vraagt u geen weigeringsdocument? Dan komt uw kind niet op de wachtlijst. U kunt dan alleen inschrijven in deze school, als er nog vrije plaatsen zijn, bij de vrije inschrijvingen.

 

Uw kind inschrijven in 1A of 1B in een school zonder aanmeldingsprocedure?

Contacteer de school tussen 7 mei en 1 juni 2021 en schrijf uw kind in.  De scholen mogen in deze periode geen enkele leerling weigeren op basis van capaciteit. Als u binnen deze periode inschrijft in de school voor 1A (zonder aanmelding) of 1B, bent u zeker van een plaats.

Hebt u deze periode gemist? Dan kan u alleen nog inschrijven in deze school als er nog vrije plaatsen zijn tijdens de vrije inschrijvingen.

 

Uw kind inschrijven in een ander leerjaar?

Geen plaats in het 2de leerjaar van het ASO, BSO, KSO en TSO? Of in een hoger leerjaar? Of in een centrum voor ‘deeltijds leren en deeltijds werken’? Contacteer tussen 10 en 26 mei 2021 de school en vraag dan het weigeringsdocument. Zo komt u op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt.

 

Vrije inschrijvingen

Heeft een school nog plaatsen in het eerste leerjaar op 4 juni 2021? Iedereen kan dan vrij inschrijven voor de resterende plaatsen. Wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Elke school organiseert op 4 juni inschrijvingen. Ook na die dag zijn er nog inschrijvingen. Elke school kiest zelf de data.

Voor de andere leerjaren starten de vrije inschrijvingen op 27 mei 2021.

Geen plaats? Vraag dan een weigeringsdocument, dan komt uw kind op de wachtlijst van de school.

 

Hoe haal ik een weigeringsdocument op?

Contacteer de school. Bezorg de nodige documenten aan de school. De school noteert de naam van uw kind in een inschrijvingsregister/op de wachtlijst. U krijgt een weigeringsdocument.

Ik heb in geen enkele school een plaats. Wat nu? (in geval van aanmelding)

Vraag een weigeringsdocument, aan elke school waarvoor u hebt aangemeld. Doe dat tussen 7 mei en 1 juni 2021. Meer informatie vindt u in het bericht van toewijzing.

Als u een weigeringsdocument vraagt, dan komt uw kind op de wachtlijst van de school. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt. Vraagt u geen weigeringsdocument? Dan komt uw kind niet op de wachtlijst. U kunt alleen nog inschrijven in deze school, als er nog vrije plaatsen zijn, bij de vrije inschrijvingen in juni.

Op 4 juni starten de vrije inschrijvingen voor het eerste leerjaar, op 27 mei voor de andere leerjaren. Enkele dagen daarvoor vindt u hier de vrije plaatsen per school. U contacteert dan direct de school, en u schrijft uw kind in. De inschrijvingen gebeuren chronologisch.

Hoe wordt de wachtlijst opgesteld?

Het LOP maakt een lijst van de aangemelde leerlingen. De leerlingen worden verdeeld in 2 contingenten: GOK en niet-GOK. Het LOP ordent de leerlingen op basis van schoolkeuze en toeval, per contingent.

Tussen 7 mei en 1 juni 2021 vraagt u een weigeringsdocument aan de school. Het exacte moment is niet belangrijk voor de volgorde.

Hoe gebruikt de school de wachtlijst?

Vroeg u een weigeringsdocument aan de school? Dan staat uw kind op de wachtlijst. Als er een GOK-plaats vrijkomt, dan is die voor een GOK-leerling. Als er een niet-GOK-plaats vrijkomt, dan is die voor een niet-GOK-leerling.

De wachtlijst is geldig tot en met 7 oktober 2021.

Blijft de wachtlijst geldig tijdens de vrije inschrijvingen?

Ja. Komt er een plaats vrij na de start van de vrije inschrijvingen? Dan is die plaats eerst voor de leerling die:

  • een weigeringsdocument heeft
  • en als eerste op de wachtlijst staat
  • en tot hetzelfde contingent behoort, als de leerling van wie de plaats is vrijgekomen (GOK of niet-GOK)

Daarna is de plaats voor de leerling die in de vrije inschrijvingsperiode als eerste naar de school komt.

De wachtlijst is geldig tot en met 7 oktober 2021

Wat is een document van niet-gerealiseerde inschrijving?

Een document van niet-gerealiseerde inschrijving is een weigeringsdocument. Hebt u een weigeringsdocument dan komt uw kind op de wachtlijst van de school. En de school contacteert u, als er een plaats vrijkomt. Heeft u geen weigeringsdocument? Dan krijgt u geen voorrang meer bij een vrije plaats op die school.

Wanneer kan een school een leerling weigeren?

Een school kan een leerling weigeren als:

  • de school vol zit (als de school haar maximumcapaciteit bereikt heeft);
  • de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, bij de start van het schooljaar;
  • de leerling het lopend schooljaar, het vorig schooljaar of het schooljaar daarvoor definitief uitgesloten is;
  • de leerling georiënteerd is naar het buitengewoon onderwijs, maar toch wil inschrijven in het gewoon onderwijs. De school schrijft de leerling dan in onder ‘ontbindende voorwaarde’. De school moet bewijzen dat ze de leerling niet genoeg kan helpen met zijn problemen.

Wat betekent ‘consequente toepassing’ bij weigering?

Als een school haar maximumcapaciteit bereikt, dan kan ze geen nieuwe inschrijvingen meer doen. De school moet daar consequent in zijn (‘consequente toepassing’). Als de school vol is, en ze schrijft een leerling niet in, dan kan ze ook de volgende leerling niet inschrijven. Als de school de volgende leerling wel inschrijft, dan bekijkt de Commissie voor Leerlingenrechten de zaak.

Kan ik mijn kind inschrijven in 2 scholen?

Ja, u kan uw kind inschrijven in 2 scholen tijdens de inschrijvingsprocedure.

Als u voor 2 plaatsen aanmeldde en een toewijzing kreeg, bijvoorbeeld in Brussel en in de Brusselse rand, kan u op beide scholen inschrijven. We vragen u wel zo snel mogelijk een keuze te maken, want met uw 2 inschrijvingen houdt u 2 plaatsen bezet terwijl er nog kinderen op de wachtlijst staan. Informeer de school die u niet meer wenst schriftelijk, zodat deze school een kind van de wachtlijst kan contacteren.

Is uw kind ingeschreven in een school tijdens het schooljaar? En wilt u het inschrijven in een andere school? Informeer de 1ste school, schriftelijk. De school annuleert dan uw inschrijving. Uw kind kan niet naar 2 scholen tegelijk gaan.

U wilt uw kind inschrijven in het buitengewoon onderwijs maar u hebt geen plaats?

Lees meer over de inschrijvingsprocedure in het buitengewoon onderwijs.