Ik heb geen plaats

Uw kind aangemeld voor 1A tussen 7 en 31 maart 2022?

Op 12 mei 2022 krijgt u een e-mail of een brief, met alle informatie over de inschrijving. Ontving u geen e-mail? Kijk dan zeker bij uw spamberichten of ga na of u het correcte e-mailadres opgaf. Vulde u geen e-mailadres in? Dan krijgt u het bericht via de post. U krijgt het bericht ook via uw ‘Postvak In’, in uw aanmeldingsdossier.

Er zijn drie mogelijkheden.

 1. Uw kind heeft een plaats in de school van eerste keuze
  Lees hier wat u moet doen om uw kind in te schrijven.
   
 2. Uw kind heeft een plaats in een school van 2e, 3e, 4e … keuze
  Lees hier wat u moet doen om uw kind in te schrijven.
   
 3. Uw kind heeft geen plaats na de aanmelding
  Uw kind heeft geen plaats? Vraag dan het weigeringsdocument aan de school tussen 13 mei en 7 juni 2022. Zo komt u op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt.
  Opgelet: vraagt u geen weigeringsdocument? Dan komt uw kind niet op de wachtlijst. U kunt dan alleen inschrijven in deze school, als er nog vrije plaatsen zijn, bij de vrije inschrijvingen.

 

Uw kind inschrijven in 1B (zonder aanmeldingsprocedure)?

Contacteer de school tussen 13 mei en 7 juni 2022 en schrijf uw kind in.  De scholen mogen in deze periode geen enkele leerling weigeren op basis van capaciteit. Als u binnen deze periode uw kind inschrijft in de school voor 1B, bent u zeker van een plaats.

Hebt u deze periode gemist? Dan kan u alleen nog inschrijven in deze school als er nog vrije plaatsen zijn tijdens de vrije inschrijvingen.

 

Uw kind inschrijven in een ander leerjaar?

Geen plaats in het 2de leerjaar van het ASO, BSO, KSO en TSO? Of in een hoger leerjaar? Of in een centrum voor ‘deeltijds leren en deeltijds werken’? Contacteer de school tussen 16 en 31 mei 2022 en vraag dan het weigeringsdocument. Zo komt u op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt.

 

Vrije inschrijvingen

Heeft een school nog plaatsen? Op 13 juni 2022 starten de vrije inschrijvingen voor het eerste leerjaar, op 1 juni 2022 voor de andere leerjaren. Iedereen kan dan vrij inschrijven voor de resterende plaatsen. Wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Elke school organiseert inschrijvingen op 13 juni (eerste leerjaar) en op 1 juni (andere leerjaren). Ook nadien zijn er nog inschrijvingen. Elke school kiest dan zelf de data. 

Geen plaats? Vraag dan een weigeringsdocument. Zo komt u op de wachtlijst van de school.

 

Hoe haal ik een weigeringsdocument op?

Contacteer de school. Bezorg de nodige documenten aan de school. De school noteert de naam van uw kind in een inschrijvingsregister/op de wachtlijst. U krijgt een weigeringsdocument.

Ik heb in geen enkele school een plaats. Wat nu? (in geval van aanmelding)

Vraag een weigeringsdocument, aan elke school waarvoor u hebt aangemeld. Doe dat tussen 13 mei en 7 juni 2022. Meer informatie vindt u in het bericht van toewijzing.

Als u een weigeringsdocument vraagt, dan komt uw kind op de wachtlijst van de school. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt. Vraagt u geen weigeringsdocument? Dan komt uw kind niet op de wachtlijst. U kunt alleen nog inschrijven in deze school, als er nog vrije plaatsen zijn, bij de vrije inschrijvingen.

Op 13 juni 2022 starten de vrije inschrijvingen voor het eerste leerjaar, op 1 juni 2022 voor de andere leerjaren. Enkele dagen daarvoor vindt u hier de vrije plaatsen per school. U contacteert dan direct de school, en u schrijft uw kind in. De inschrijvingen gebeuren chronologisch.

Hoe wordt de wachtlijst opgesteld?

Het LOP maakt een lijst van de aangemelde leerlingen. De leerlingen worden verdeeld in 2 contingenten: GOK en niet-GOK. Het LOP ordent de leerlingen op basis van schoolkeuze en toeval, per contingent.

Tussen 13 mei en 7 juni 2022 vraagt u een weigeringsdocument aan de school. Het exacte moment is niet belangrijk voor de volgorde.

Hoe gebruikt de school de wachtlijst?

Vroeg u een weigeringsdocument aan de school? Dan staat uw kind op de wachtlijst. Als er een GOK-plaats vrijkomt, dan is die voor een GOK-leerling. Als er een niet-GOK-plaats vrijkomt, dan is die voor een niet-GOK-leerling.

De wachtlijst is geldig tot en met 7 oktober 2022.

Blijft de wachtlijst geldig tijdens de vrije inschrijvingen?

Ja. Komt er een plaats vrij na de start van de vrije inschrijvingen? Dan is die plaats eerst voor de leerling die:

 • een weigeringsdocument heeft
 • en als eerste op de wachtlijst staat
 • en tot hetzelfde contingent behoort, als de leerling van wie de plaats is vrijgekomen (GOK of niet-GOK)

Daarna is de plaats voor de leerling die in de vrije inschrijvingsperiode als eerste naar de school komt.

De wachtlijst is geldig tot en met 7 oktober 2022.

Wat is een document van niet-gerealiseerde inschrijving?

Een document van niet-gerealiseerde inschrijving is een weigeringsdocument. Hebt u een weigeringsdocument dan komt uw kind op de wachtlijst van de school. En de school contacteert u, als er een plaats vrijkomt. Heeft u geen weigeringsdocument? Dan krijgt u geen voorrang meer bij een vrije plaats op die school.

Wanneer kan een school een leerling weigeren?

Een school kan een leerling weigeren als:

 • de school vol zit (als de school haar maximumcapaciteit bereikt heeft);
 • de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, bij de start van het schooljaar;
 • de leerling het lopend schooljaar, het vorig schooljaar of het schooljaar daarvoor definitief uitgesloten is;
 • de leerling georiënteerd is naar het buitengewoon onderwijs, maar toch wil inschrijven in het gewoon onderwijs. De school schrijft de leerling dan in onder ‘ontbindende voorwaarde’. De school moet bewijzen dat ze de leerling niet genoeg kan helpen met zijn problemen.

Wat betekent ‘consequente toepassing’ bij weigering?

Als een school haar maximumcapaciteit bereikt, dan kan ze geen nieuwe inschrijvingen meer doen. De school moet daar consequent in zijn (‘consequente toepassing’). Als de school vol is, en ze schrijft een leerling niet in, dan kan ze ook de volgende leerling niet inschrijven. Als de school de volgende leerling wel inschrijft, dan kan u klacht neerleggen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. De Commissie inzake Leerlingenrechten bekijkt dan uw klacht.

Kan ik mijn kind inschrijven in 2 scholen?

Ja, u kan uw kind inschrijven in 2 scholen tijdens de inschrijvingsprocedure.

Als u voor 2 plaatsen aanmeldde en een toewijzing kreeg, bijvoorbeeld in Brussel en in de Brusselse rand, kan u op beide scholen inschrijven. We vragen u wel zo snel mogelijk een keuze te maken, want met uw 2 inschrijvingen houdt u 2 plaatsen bezet terwijl er nog kinderen op de wachtlijst staan. Informeer de school die u niet meer wenst schriftelijk, zodat deze school een kind van de wachtlijst kan contacteren.

Is uw kind ingeschreven in een school tijdens het schooljaar? En wilt u het inschrijven in een andere school? Informeer de 1ste school, schriftelijk. De school annuleert dan uw inschrijving. Uw kind kan niet naar 2 scholen tegelijk gaan.

U wilt uw kind inschrijven in het buitengewoon onderwijs maar u hebt geen plaats?

Lees meer over de inschrijvingsprocedure in het buitengewoon onderwijs.