Eerste leerjaar B

Wilt u uw kind inschrijven in het eerste leerjaar B? Aanmelden is niet nodig. Contacteer de school op de volgende momenten.

Tijdslijn Inschrijven in 1B (zonder aanmelding) - 2022-2023
Tijdslijn Inschrijven in 1B (zonder aanmelding) - 2022-2023

10 januari – 21 januari: Voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel
Hebt u al een kind op de school? Contacteer de school om broer of zus in te schrijven tussen 10 en 21 januari 2022. Ook kinderen van personeel hebben voorrang. Vraag meer informatie op de school.

13 mei – 7 juni: Inschrijving 1B   
Contacteer de school om uw kind in te schrijven tussen 13 mei en 7 juni 2022. De scholen mogen in deze periode geen enkele leerling weigeren op basis van capaciteit. Als u binnen deze periode uw kind inschrijft in 1B, bent u zeker van een plaats.

Vanaf 13 juni (9 uur): Start vrije inschrijvingen
Heeft een school nog plaatsen? Dan kan iedereen vanaf 13 juni 2022 inschrijven voor deze plaatsen, zolang er vrije plaatsen zijn. Geen plaats meer? Vraag dan het weigeringsdocument aan de school. Zo komt u op de wachtlijst van de school.
 

Wanneer kan mijn kind naar het eerste leerjaar B van het secundair onderwijs?

Als uw kind een getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, dan kan het naar het eerste leerjaar A. Uw kind kan soms ook zonder getuigschrift basisonderwijs starten in het gewoon secundair onderwijs.

Uw kind kan starten in het eerste leerjaar B als het:

  • het 6de leerjaar van de lagere school gevolgd heeft, maar niet geslaagd is
  • het 6de leerjaar van de lagere school niet gevolgd heeft, maar wel 12 jaar wordt, ten laatste op 31 december van het schooljaar

Het eerste leerjaar B is voor jongeren met een leerachterstand of voor jongeren die liever al doende leren. Na het eerste leerjaar B kunnen de leerlingen of naar het 2de leerjaar B of naar het eerste leerjaar A.

Heeft uw kind een handicap, een leerstoornis of gedragsproblemen? Dan kan het naar het buitengewoon secundair onderwijs. Daar krijgt uw kind hulp. Bij de start op 1 september 2022 hebt u een verslag nodig van het CLB.

Waar vind ik een overzicht van alle scholen?

Neem een kijkje op de pagina 'Welke school'. Daarnaast vindt u op www.onderwijsinbrussel.be een overzicht van alle Nederlandstalige scholen in Brussel. U kunt er ook de scholengids aanvragen.

Mijn kind zit in het zesde leerjaar van de lagere school, op dezelfde campus als de secundaire school. Moet ik mijn kind nog inschrijven voor het 1ste jaar secundair onderwijs?

Ja. U moet uw kind ook inschrijven voor het eerste jaar secundair op dezelfde campus. Uw kind is niet automatisch ingeschreven. Uw kind krijgt ook geen voorrang.

Welke documenten heb ik nodig om mijn kind in te schrijven?

Kijk bij mijn dossier > welke documenten

Start mijn kind in het eerste jaar direct in het ASO, BSO, KSO of TSO?

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vindt u alle informatie over het voltijds gewoon secundair onderwijs.