Deeltijds leren en deeltijds werken

'Deeltijds leren en deeltijds werken' is er voor leerlingen vanaf 15 of 16 jaar, die leren en werken willen combineren. Dat kan in verschillende Centra voor Leren en Werken in Brussel of in de Leertijd van Syntra Brussel. Leerlingen kunnen er ook een getuigschrift van de 2de of de 3de graad behalen, of een diploma secundair onderwijs.

Wilt u uw kind inschrijven in een centrum voor ‘deeltijds leren en deeltijds werken’? Contacteer tussen 16 en 31 mei 2022 de school/het centrum en schrijf uw kind in. Leerlingen met Nederlandstalige ouders krijgen in deze periode voorrang, tot 55% van de plaatsen. Broers en zussen, kinderen van personeel en GOK/niet-GOK-leerlingen hebben geen voorrang.

Geen plaats? Vraag dan het weigeringsdocument aan de school. Zo komt u op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt. 

Vanaf 1 juni 2022 starten de vrije inschrijvingen. Heeft een school/centrum nog plaatsen? Iedereen kan nu inschrijven.

Wilt u uw kind inschrijven in de Leertijd bij Syntra Brussel? Neem contact op met de leertijdverantwoordelijke:
SYNTRA Brussel - campus Ukkel
02 331 68 01 - leertijd@syntrabrussel.be
Stallestraat 292, 1180 Ukkel

Hoe kom ik in aanmerking voor de voorrang Nederlands?

U bezorgt de school 2 soorten documenten:

 1. een document over de kennis van het Nederlands
 2. een document over de relatie tussen ouder en de leerling

 

1. Kennis van het Nederlands:

U bewijst uw kennis van het Nederlands met 1 van deze documenten:

 • een Nederlandstalig diploma van minstens secundair onderwijs of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een bewijs dat u minstens niveau Nederlands B2 heeft:
  • een studiebewijs van een school, erkend door de Vlaamse Gemeenschap
  • of een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
 • een SELOR-attest van voldoende kennis van het Nederlands
 • een bewijs dat u 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

 

2. Relatie tussen de ouder en de aangemelde leerling:

De houder van het diploma moet een ouder zijn van de leerling. U bewijst deze relatie met of een geboorteakte of een uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Deze documenten zijn te verkrijgen bij uw gemeentebestuur.

Ik spreek voldoende Nederlands, maar ik heb geen documenten (diploma, getuigschrift …) als bewijs. Wat moet ik doen?

U contacteert het Huis van het Nederlands. U zegt dat u uw kind wilt inschrijven in een Nederlandstalige school. U krijgt een afspraak voor een test. Dan krijgt u een bewijs van uw taalniveau Nederlands. U moet minstens niveau B2 hebben. Kijk ook op de onderwijswebsite van de Vlaamse Overheid.

Welke documenten neem ik mee om mijn kind in te schrijven?

Kijk op mijn dossier' > 'welke documenten

Controleert de school mijn documenten?

Ja. Krijgt u voorrang Nederlands? Dan moet u dat bewijzen met een document. Bij uw inschrijving bezorgt u de documenten aan de school. Als de documenten correct zijn, dan krijgt uw kind voorrang. Als de documenten niet correct zijn, dan krijgt uw kind geen voorrang.

Waar vind ik informatie over ‘duaal leren en werken’ in Brussel?

Neem een kijkje op www.onderwijsinbrussel.be of op de onderwijswebsite van de Vlaamse Overheid.