Wanneer wat doen

Tijdslijn Inschrijven in het basisonderwijs 2021-2022
Tijdslijn Inschrijven in het basisonderwijs 2021-2022

4 januari (9 uur) tot 15 januari 2021 (16 uur): Voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel

Hebt u al een kind op de school? Contacteer dan de school om broer of zus in te schrijven. Ook kinderen van personeel hebben voorrang. Vraag meer informatie op de school. Daarna hebben broers en zussen geen voorrang meer.
Let op: Schrijf alle broers en zussen in, ook zij geboren in 2019 en pas starten in september 2022.

Januari – februari 2021: Ontdek de scholen en de procedure

Informeer u over de aanmeldings- en de inschrijvingsprocedure. Leer verschillende scholen kennen. Omwille van COVID-19 is het onduidelijk of scholenbezoeken toegelaten zullen zijn.
Een school kiezen is soms moeilijk. Vind hier informatie en tips

1 maart (9 uur) tot 26 maart 2021 (16 uur): Aanmelden

Wilt u uw kind inschrijven in een school? Dan moet u het eerst aanmelden. Registreer de scholen die u interesseren, op inschrijveninbrussel.be. Doe dat tussen 1 maart (9 uur) en 26 maart (16 uur) 2021. Het exacte moment is niet belangrijk. Heeft uw kind voorrang? Bezorg de nodige documenten aan het LOP, ten laatste 3 werkdagen na de aanmelding.  Meer informatie over de aanmelding vindt u hier. Na 26 maart worden de aanmeldingen geordend, volgens specifieke criteria.

3 mei tot 26 mei 2021: Infobericht + inschrijven

Begin mei 2021 krijgt u een e-mail of een brief met alle informatie over de inschrijving. Schrijf uw kind in tussen 3 mei en 26 mei. Geen plaats? U ontvangt een weigeringsdocument met daarop de plaats van uw kind op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt. De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2021. Voor kinderen geboren in 2019, is de wachtlijst geldig tot 30 juni 2022.

Vanaf 3 juni 2021: Vrije inschrijvingen

Heeft een school nog plaatsen? Dan kan iedereen nu inschrijven voor deze plaatsen. Omwille van de coronamaatregelen gebeuren de inschrijvingen op afstand. Wie het eerst om een inschrijving vraagt, krijgt de plaats. Is er geen plaats meer? Dan krijgt u een plaats op de wachtlijst. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt.

 

Ik heb mijn kind niet aangemeld? Wat moet ik doen?

Wilt u inschrijven voor schooljaar 2020-2021? Contacteer de school, en vraag of er nog plaats is.

Wilt u inschrijven voor schooljaar 2021-2022? Dat kan tijdens de vrije inschrijvingen, vanaf 3 juni 2021.

Omwille van de coronamaatregelen gebeuren de inschrijvingen op afstand.. Wie het eerst om een inschrijving vraagt, krijgt de plaats. Is er geen plaats meer? Dan krijgt u een plaats op de wachtlijst. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt. Vanaf 28 mei vindt u op deze site een overzicht van de vrije plaatsen.

Ik verhuis tijdens het schooljaar naar Brussel. Hoe moet ik mijn kind inschrijven?

Gaat uw kind volgend schooljaar naar een school in Brussel? U meldt uw kind aan, tussen 1 en 26 maart 2021. U geeft uw toekomstige adres in. We berekenen de afstand, op basis daarvan. U schrijft uw kind in op school, tussen 3 en 26 mei 2021. U heeft dan een bewijs van domicilie nodig, of een bewijs dat uw kind op het adres zal wonen, wanneer het start op school.

Wilt u tijdens het schooljaar van school veranderen? Contacteer de scholen, en vraag of er nog plaats is.

Welke documenten heb ik nodig voor de inschrijving?

Hier vindt u een overzicht van de documenten die u nodig heeft bij de inschrijving in de school.

Hoe worden de plaatsen verdeeld?

STAP 1:  De leerlingen worden geordend.

Elke school heeft een lijst met de leerlingen die hun school kozen. Ze worden eerst geordend per geboortejaar/leerjaar.

Dan worden ze (per geboortejaar) geordend op basis van schoolkeuze. Eerst komen de leerlingen die de school als eerste keuze hebben, dan de leerlingen die de school als tweede keuze hebben, dan de leerlingen die de school als derde keuze hebben …

Dan worden ze (per schoolkeuze) geordend op basis van afstand. Eerst komen de leerlingen met een adres dicht bij de school, dan de leerlingen met een adres verder van de school. Het adres kan een domicilieadres of een werkadres zijn. De afstand wordt berekend in rechte lijn.

De leerlingen zijn nu geordend. De ordening is belangrijk voor de rest van de procedure. Leerlingen krijgen een plaats in een school, in de volgorde van deze ordening. U hebt dus meer kans in de school van uw eerste keuze en in een school dichtbij.

STAP 2: De leerlingen worden toegewezen aan de vrije plaatsen.

Er zijn GOK-leerlingen en niet-GOK-leerlingen. Elke school heeft GOK-plaatsen (35%) en niet-GOK-plaatsen (65%).

Leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen eerst een plaats. 55% van de niet-GOK-plaatsen is voor Nederlandstaligen. Nederlandstalige GOK-leerlingen krijgen ook voorrang, maar ze tellen niet mee in de 55%.

Zijn er geen niet-GOK-plaatsen meer? En is de 55% Nederlandstaligen nog niet bereikt? En zijn er geen Nederlandstalige GOK-leerlingen meer? Dan kan een Nederlandstalige niet-GOK-leerling, een GOK-plaats krijgen.

Na de voorrang Nederlands krijgen de andere leerlingen een plaats, binnen hun groep (GOK of niet-GOK). Zijn er wel nog GOK-plaatsen, maar geen GOK-leerlingen? Dan zijn deze plaatsen voor niet-GOK leerlingen. En omgekeerd.

Als dat kan, dan krijgen leerlingen altijd een plaats in de school van hun eerste keuze.