Wanneer wat doen

Tijdslijn Inschrijven in het basisonderwijs 2022-2023
Tijdslijn Inschrijven in het basisonderwijs 2022-2023

10 januari (8 uur) – 21 januari (16 uur): Voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel

Hebt u al een kind op de school? Ga naar de school om broer of zus in te schrijven. Ook kinderen van personeel hebben voorrang. Vraag meer informatie op de school.
Let wel: daarna hebben broers en zussen geen voorrang meer.

Januari – februari: Ontdek de scholen en de procedure

Informeer u over de aanmeldings- en de inschrijvingsprocedure. Leer verschillende scholen kennen. Omwille van COVID-19 kunnen scholenbezoeken niet fysiek doorgaan in de Brusselse scholen.
Een school kiezen is soms moeilijk. Vind hier informatie en tips om een school te kiezen.

7 maart (9 uur) – 31 maart (16 uur): Aanmelden

Wilt u uw kind inschrijven in een school? Dan moet u het eerst aanmelden. Registreer de scholen die u interesseren, op inschrijveninbrussel.be. Doe dat tussen 7 maart (9 uur) en 31 maart 2022 (16 uur). Het exacte moment is niet belangrijk. Heeft uw kind voorrang? Bezorg de nodige documenten aan het LOP, ten laatste 3 werkdagen na de aanmelding.  Meer informatie over de aanmelding vindt u hier. Na 31 maart worden de aanmeldingen geordend, volgens specifieke criteria.

6 mei – 31 mei: Infobericht + inschrijven

Op 6 mei 2022 krijgt u een e-mail of een brief met alle informatie over de inschrijving. Schrijf uw kind in tussen 9 mei en 31 mei. Geen plaats? U ontvangt een weigeringsdocument met daarop de plaats van uw kind op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt. De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2022. Voor kinderen geboren in 2020, is de wachtlijst geldig tot 30 juni 2023.

Vanaf 9 juni (9 uur): Vrije inschrijvingen

Heeft een school nog plaatsen? Dan kan iedereen nu inschrijven voor deze plaatsen. Contacteer de school waar u wilt inschrijven vanaf 9 juni 2022 (9 uur). De inschrijvingen gebeuren chronologisch: wie eerst inschrijft, krijgt de plaats. Is er geen plaats meer? Dan krijgt u een plaats op de wachtlijst. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt.

 

Waar vind ik een overzicht van alle scholen?

Neem een kijkje op de pagina 'Welke school' voor een overzicht van alle scholen. Daarnaast vindt u op www.onderwijsinbrussel.be een overzicht van alle Nederlandstalige scholen in Brussel. U kunt er ook de scholengids aanvragen.

In welke scholen is er plaats?

Hier vindt u een overzicht van de vrije plaatsen per leerjaar en per school.

Mijn kind staat al op een wachtlijst. Moet ik het nog aanmelden?

Staat uw kind op de wachtlijst van een school, dan contacteert de school u als er een plaats vrijkomt. De wachtlijst is geldig tot de 5e schooldag van oktober van het schooljaar waarvoor u aanmeldt. De wachtlijst voor de onthaalklas blijft geldig tot het einde van het schooljaar waarvoor u aanmeldt.

Staat uw kind nog op een wachtlijst voor de onthaalklas, maar kreeg u tot nog toe geen bericht van de school? Dan raden we u aan om uw kind opnieuw aan te melden voor het komende schooljaar.

Ik heb mijn kind niet aangemeld? Wat moet ik doen?

Wilt u inschrijven voor schooljaar 2021-2022? Contacteer de school, en vraag of er nog plaats is.

Wilt u inschrijven voor schooljaar 2022-2023? Dat kan tijdens de vrije inschrijvingen, vanaf 9 juni 2022. Vanaf 3 juni vindt u op deze site een overzicht van de vrije plaatsen. De inschrijvingen verlopen chronologisch: wie het eerst vraagt om een inschrijving, krijgt de plaats. Is er geen plaats meer? Dan krijgt u een plaats op de wachtlijst. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt.

Ik verhuis tijdens het schooljaar naar Brussel. Hoe moet ik mijn kind inschrijven?

Gaat uw kind volgend schooljaar naar een school in Brussel? U meldt uw kind aan, tussen 7 en 31 maart 2022. U geeft uw toekomstige adres in. We berekenen de afstand, op basis daarvan. U schrijft uw kind in op school, tussen 9 en 31 mei 2022. U heeft dan een bewijs van domicilie nodig, of een bewijs dat uw kind op het adres zal wonen, wanneer het start op school.

Wilt u tijdens het schooljaar van school veranderen? Contacteer de scholen, en vraag of er nog plaats is.

Welke documenten heb ik nodig voor de inschrijving?

Hier vindt u een overzicht van de documenten die u nodig heeft bij de inschrijving in de school.

Hoe worden de plaatsen verdeeld?

STAP 1:  De leerlingen worden geordend.

Elke school heeft een lijst met de leerlingen die hun school kozen. Ze worden eerst geordend per geboortejaar/leerjaar.

Dan worden ze (per geboortejaar) geordend op basis van schoolkeuze. Eerst komen de leerlingen die de school als eerste keuze hebben, dan de leerlingen die de school als tweede keuze hebben, dan de leerlingen die de school als derde keuze hebben …

Dan worden ze (per schoolkeuze) geordend op basis van afstand. Eerst komen de leerlingen met een adres dicht bij de school, dan de leerlingen met een adres verder van de school. Het adres kan een domicilieadres of een werkadres zijn. De afstand wordt berekend in rechte lijn.

De leerlingen zijn nu geordend. De ordening is belangrijk voor de rest van de procedure. Leerlingen krijgen een plaats in een school, in de volgorde van deze ordening. U hebt dus meer kans in de school van uw eerste keuze en in een school dichtbij.

STAP 2: De leerlingen worden toegewezen aan de vrije plaatsen.

Er zijn GOK-leerlingen en niet-GOK-leerlingen. Elke school heeft GOK-plaatsen (35%) en niet-GOK-plaatsen (65%).

Leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen eerst een plaats. 55% van de niet-GOK-plaatsen is voor Nederlandstaligen. Nederlandstalige GOK-leerlingen krijgen ook voorrang, maar ze tellen niet mee in de 55%.

Zijn er geen niet-GOK-plaatsen meer? En is de 55% Nederlandstaligen nog niet bereikt? En zijn er geen Nederlandstalige GOK-leerlingen meer? Dan kan een Nederlandstalige niet-GOK-leerling, een GOK-plaats krijgen.

Na de voorrang Nederlands krijgen de andere leerlingen een plaats, binnen hun groep (GOK of niet-GOK). Zijn er wel nog GOK-plaatsen, maar geen GOK-leerlingen? Dan zijn deze plaatsen voor niet-GOK leerlingen. En omgekeerd.

Als dat kan, dan krijgen leerlingen altijd een plaats in de school van hun eerste keuze.