Scholen zonder aanmeldingsprocedure

In het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs in Brussel kan u rechtstreeks inschrijven in:
 

  • Sint-Jozefschool (vestiging Sint-Jans-Molenbeek)
Tijdslijn Inschrijven in het buitengewoon Basisonderwijs zonder aanmelding - 2022-2023
Tijdslijn Inschrijven in het buitengewoon Basisonderwijs zonder aanmelding - 2022-2023

7 – 18 februari: Voorrang voor broers en zussen, en kinderen van personeel 

Hebt u al een kind op de school? Dan hebben broers en zussen voorrang. Ook kinderen van personeel van de school hebben voorrang. Ga naar de school tussen 7 en 18 februari 2022 (16 uur) en schrijf uw kind in.
Lees hier alle info over de voorrang.

21 maart – 1 april: Voorrang voor kinderen met een Nederlandstalige ouder

Leerlingen met minstens één ouder die voldoende Nederlands spreekt, hebben voorrang. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen. Ga naar de school tussen 21 maart en 1 april 2022 (16 uur) en schrijf uw kind in.
Lees hier alle info over de voorrang.

Vanaf 19 april: vrije inschrijvingen

Heeft een school nog vrije plaatsen? Ga naar de school en schrijf uw kind in. Vanaf 19 april 2022 kan iedereen inschrijven, zolang er nog plaats is. 

 

Hoe schrijf ik mijn kind in? 

Ga in de juiste periode naar de school. De school heeft volgende gegevens nodig voor de inschrijving:

  • Rijksregisternummer van het kind
  • Verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs
  • Als u beroep wil doen op de voorrang voor kinderen met een Nederlandstalige ouder: de 2 documenten over de kennis van het Nederlands van de ouders. Lees hier alle info over de voorrang.

Is er nog plaats? Ga naar de school en schrijf uw kind in. Vraag een bewijs van inschrijving. Geen plaats meer? Vraag een weigeringsdocument. Zo komt uw kind op de wachtlijst. De school contacteert u wanneer er een plaats vrijkomt.