Scholen met aanmeldingsprocedure

In heel wat scholen voor buitengewoon onderwijs is er een aparte procedure. U moet uw kind eerst aanmelden alvorens u het kan inschrijven in:
 

 • GO! Heemschool I BuBaO (Neder-over-Heembeek)
 • Kasterlinden BuBaO (Sint-Agatha-Berchem)
 • Klim Op School (Sint-Lambrechts-Woluwe)
 • Koninklijk Instituut Woluwe (Sint-Lambrechts-Woluwe)
 • SPES BuBaO (Anderlecht)
 • Sint-Jozefschool (vestiging Anderlecht)
Tijdslijn Inschrijven in het buitengewoon Basisonderwijs met aanmelding - 2022-2023
Tijdslijn Inschrijven in het buitengewoon Basisonderwijs met aanmelding - 2022-2023

7 – 18 februari: Voorrang voor broers en zussen, en kinderen van personeel 

Hebt u al een kind op de school? Dan hebben broers en zussen voorrang. Ook kinderen van personeel van de school hebben voorrang. Contacteer de school tussen 7 en 18 februari 2022 (16 uur) en schrijf uw kind in.
Lees hier alle info over de voorrang.

7 – 25 maart: Aanmelden

Ga naar de school tussen 7 en 25 maart (16 uur) 2022 en meld uw kind aan. Zijn er twee scholen die hetzelfde type aanbieden, ga dan naar de school van uw eerste voorkeur. De school geeft u dan de mogelijkheid om nog een tweede schoolkeuze toe te voegen. Leerlingen met minstens één ouder die voldoende Nederlands spreekt, hebben voorrang. 
Lees hier alle info over de voorrang.

Na 25 maart worden de aanmeldingen geordend, volgens specifieke criteria. Hieronder leest u hoe dat gebeurt. 

22 april: Infobericht

De school contacteert u op 22 april 2022. U hoort dan of uw kind een plaats heeft of niet. Geen plaats? U ontvangt een weigeringsdocument met daarop de plaats van uw kind op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt.

25 april – 13 mei: Inschrijven

Ga naar de school waar uw kind een plaats heeft tussen 25 april en 13 mei 2022 en schrijf uw kind in. 

Vanaf 16 mei: Vrije inschrijvingen

Heeft een school nog vrije plaatsen? Vanaf 16 mei 2022 kan iedereen inschrijven, zolang er plaats is. 
Ga naar de school en schrijf uw kind in. Vraag een bewijs van inschrijving. Geen plaats meer? Ga naar de school en vraag een weigeringsdocument. Zo komt uw kind op de wachtlijst. De school contacteert u wanneer er een plaats vrijkomt.

 

Wat heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Om uw kind aan te melden, bezorgt u volgende gegevens aan de school:

 • de naam van de leerling
 • het adres van de leerling
 • het werkadres van een ouder (optioneel)
 • het vaste en het mobiele telefoonnummer van de ouders of de voogd en het e-mailadres
 • het rijksregisternummer van de leerling. Als u geen rijksregisternummer heeft, dan contacteert u vooraf de helpdesk van het LOP Brussel op het nummer 02 553 30 20.
 • het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs
 • de school van uw eerste keuze, uw tweede keuze
 • de naam van de contactpersoon bij het begeleidend CLB

Hoe worden de aangemelde kinderen geordend? 

Ordening voor type Basisaanbod, type 3, type 4 en type 6

 1. Leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen eerst een plaats. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen.
 2. De aangemelde leerlingen worden geordend op basis van afstand. Eerst komen de leerlingen met een domicilieadres of werkadres van de ouder dicht bij de school, dan de leerlingen met een domicilieadres of werkadres van de ouder verder van de school. De afstand wordt berekend in rechte lijn.

Ordening voor type 2, type 7 en type 9

 1. Leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen eerst een plaats. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen.
 2. De aangemelde leerlingen worden geordend per schoolkeuze. Eerst komen de leerlingen die de school als eerste keuze opgaven, dan de leerlingen die de school als tweede keuze opgaven. 
 3. Dan worden ze (per schoolkeuze) geordend op basis van afstand. Eerst komen de leerlingen met een domicilieadres of werkadres van de ouder dicht bij de school, dan de leerlingen met een domicilieadres of werkadres van de ouder verder van de school. De afstand wordt berekend in rechte lijn.
  Opgelet: als u een werkadres opgeeft en uw kind krijgt een plaats toegewezen op basis van het werkadres, komt uw kind mogelijks niet in aanmerking voor busvervoer. Het recht op busvervoer, is enkel op basis van het domicilieadres.