Nog inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs?

16 augustus 2022

U wilt uw kind dit schooljaar laten starten in een Nederlandstalige kleuter- of lagere school in Brussel maar het is nog niet ingeschreven.
 

Hoe kan u nog inschrijven?

  1. Controleer het aantal vrije plaatsen voor dit schooljaar (overzicht beschikbaar tot 7 oktober).
  2. Contacteer de school waar u uw kind wil inschrijven.
  3. Geen plaats meer? Vraag dan een weigeringsdocument aan de school. Zo komt u op de wachtlijst van de school.
     

Staat uw kind (al) op een wachtlijst?

Dan contacteert de school u als er een plaats vrijkomt. De wachtlijst is geldig tot en met 7 oktober 2022. Voor kinderen geboren in 2020, is de wachtlijst geldig tot en met 30 juni 2023.
 

Vragen?

Contacteer het LOP Brussel Basisonderwijs: 02 553 30 20 of lop.brussel@vlaanderen.be.