Naar het eerste leerjaar

Gaat uw kind van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar? Dan moet u soms opnieuw inschrijven. Informeer op tijd bij de directie van de school. Of kijk in het schoolreglement. Daar vindt u alle belangrijke informatie over de school en over de inschrijvingen.

 

De kleuterschool en de lagere school zijn dezelfde school. Moet ik mijn kind opnieuw inschrijven?

Uw kind is normaal automatisch ingeschreven.

Let op: soms is de kleuterschool groter dan de lagere school. Dan moet u uw kind soms opnieuw inschrijven voor de lagere school. Vraag dit op tijd aan de directie, of kijk in het schoolreglement.

De kleuterschool en de lagere school zijn niet dezelfde school. Moet ik mijn kind opnieuw inschrijven?

Ja. U moet uw kind opnieuw inschrijven.

Zijn er toelatingsvoorwaarden voor het 1ste leerjaar?

Was uw kind minstens 290 halve dagen aanwezig in het Nederlandstalig kleuteronderwijs? Dan kan het starten in het eerste leerjaar. Was uw kind niet voldoende aanwezig én zal uw kind vóór 1 januari 2023 nog geen 7 jaar zijn? Dan beslist de klassenraad van school of uw kind mag starten.

Gaat uw kind naar een hoger leerjaar? Dan zijn er geen toelatingsvoorwaarden.

Mag mijn kind vroeger starten in het 1ste leerjaar?

Wilt u uw kind inschrijven in de lagere school, als het op 31 december 2022 nog maar 5 jaar is? De lagere school beslist of dat kan, ook al was uw kind voldoende aanwezig in de kleuterschool.

Mag mijn kind starten in het 1ste leerjaar, als het ouder is dan 6 jaar?

Is uw kind al 6, maar nog niet klaar voor het eerste leerjaar? Dan kan het nog een jaar naar het kleuteronderwijs.

Let op: als uw kind 6 jaar is, dan is het leerplichtig. Ook als uw kind nog naar de kleuterschool gaat.