Klachten

Bemiddeling nodig? Vragen bij de toewijzing?

Is uw kind geweigerd, omdat er geen plaats was in de school (‘weigering op basis van capaciteit’)? Dan kunt u contact opnemen met het LOP. Zij informeren u over de verschillende mogelijkheden.
Is de toewijzing van uw kind niet correct gegaan? Ook dan kunt u het LOP contacteren. Het LOP geeft u informatie bij het toewijzingsresultaat.

LOP Brussel Basisonderwijs

Telefoon: 02 553 30 20
E-mail: lop.brussel@vlaanderen.be

 

Heeft een school uw kind geweigerd, en daarna een ander kind ingeschreven in dezelfde klas of in hetzelfde leerjaar? Alleen dan is een klacht bij de Commissie voor Leerlingenrechten relevant.

Vanaf het moment dat u een weigeringsdocument krijgt, hebt u 30 kalenderdagen de tijd om een klacht in te dienen bij de Commissie voor Leerlingenrechten. U moet uw klacht schriftelijk indienen en u moet ze ondertekenen.

Commissie voor Leerlingenrechten

E-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel