Infomomenten ouders

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en het Lokaal Overlegplatform (LOP) organiseren infomomenten over de inschrijvings- en de aanmeldingsprocedure.

Omwille van de maatregelen die genomen zijn tegen het coronavirus (COVID-19), vinden de infomomenten online plaats. Op deze infomomenten krijgt u informatie over de inschrijvings- en de aanmeldingsprocedure. Deze infomomenten zijn gratis.

De online infomomenten vonden plaats op:

  • Dinsdag 18 januari 2022 (19.30 - 20.30 u.)
  • Donderdag 20 januari 2022 (19.30 - 20.30 u.)

Wat is het LOP?

Het LOP Brussel (Lokaal Overlegplatform voor gelijke onderwijskansen) is een vergadering van alle Nederlandstalige scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun partners. Er worden samen afspraken gemaakt om meer gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen te realiseren. Het LOP is een initiatief van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Meer informatie? Ga naar de website van het LOP Brussel Basisonderwijs.