Broers en zussen

Hebt u al een kind op school? Dan hebben broers en zussen voorrang bij de inschrijvingen in dezelfde school. Zij kunnen als eersten inschrijven. Contacteer dan de school tussen 10 en 21 januari 2022. Daarna hebben broers en zussen geen voorrang meer.

Let op: Schrijf ook alle broers en zussen in, ook zij geboren in 2020 en pas starten in september 2023.

Ook kinderen van personeel schrijven dan in. Eerst hebben broers en zussen voorrang. Daarna hebben kinderen van personeel van de school voorrang, zolang er plaats is.
 

Hoe schrijft u broer of zus in?

1. Ga naar de school tussen 10 januari (8 uur) en 21 januari 2022 (16 uur).
2. Neem mee:

 • Kopie of foto van de identiteitskaart van uw kind;
 • bewijs van het domicilieadres van uw kind;
 • bewijs van het werkadres van een ouder;
 • attest van gezinssamenstelling of identiteitskaart van de al ingeschreven broer of zus.

3.  Vul samen met de school alle gegevens in.
4. De school informeert u over de inschrijvingsprocedure. Er zijn 2 opties:

 • Uw kind is ingeschreven. Wanneer start uw kind? Bepaal een datum, samen met de school.
 • Uw kind wordt aangemeld: de school heeft niet genoeg plaatsen voor alle broers en zussen. Op 2 februari 2022 krijgt u een brief of e-mail:
  • Uw kind krijgt een plaats. Ga naar de school. Neem de brief of e-mail mee. Schrijf uw kind in.
   Wanneer start uw kind? Bepaal een datum, samen met de school.
  • Uw kind krijgt geen plaats.
   De school bezorgt u een weigeringsdocument.
   Uw kind komt dan op de wachtlijst. Komt er een plaats vrij? Dan kunt u uw kind inschrijven.

Wat zijn ‘broers en zussen’?

Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen zijn:

 • Broers en zussen (met 2 gemeenschappelijke ouders); hun adres is niet belangrijk.
 • Halfbroers en halfzussen (met 1 gemeenschappelijke ouder); hun adres is niet belangrijk.
 • Kinderen die op hetzelfde adres wonen, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben.