Hoe inschrijven na een aanmelding?

Hoe inschrijven na een aanmelding?

Enkele weken na de aanmelding ontvang je een toewijzingsbericht. In dat bericht staat of er een plaats is voor je kind of niet. Er zijn drie mogelijkheden: 

 1. Je kind heeft een plaats in de school van je 1ste keuze
 2. Je kind heeft een plaats in de school van je 2de, 3de, 4de … keuze
 3. Je kind heeft geen plaats

1. Je kind heeft een plaats in de school van je 1ste keuze

Ga naar de school en schrijf je kind in. Doe dat in de juiste periode:

 • kleuter- en lager onderwijs: vanaf 24 april tot en met 15 mei 2023
 • 1ste leerjaar van het secundair onderwijs: vanaf 16 mei tot en met 12 juni 2023
 • buitengewoon basisonderwijs: vanaf 15 mei tot en met 7 juni 2023
 • buitengewoon secundair onderwijs: vanaf 17 april tot en met 8 mei 2023

Doe je dat niet, dan verlies je de gereserveerde plaats.

Je kind staat niet op de wachtlijst van de lagere schoolkeuzes (2de, 3de…). De aanmelding vervalt in die scholen: je kan geen aanspraak meer maken op een plaats in die scholen op basis van de aanmelding. Je kunt je kind er wel nog inschrijven tijdens de vrije inschrijvingen, als er nog plaats is.

Let op: in het 1ste leerjaar van het secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs is dat ook zo voor broers en zussen en kinderen van personeel. Bijvoorbeeld: je 1ste schoolkeuze is een school waar je geen voorrang hebt als broer of zus of kind van personeel. Je 2de keuze is een school waar je deze voorrang wel hebt. Je kind krijgt een plaats in de 1ste school. Je aanmelding vervalt dus in de school van 2de keuze, ook al had je daar voorrang bij de aanmelding.

2. Je kind heeft een plaats in de school van je 2de, 3de, 4de … keuze

Ga naar de school en schrijf je kind in. Doe dat in de juiste periode:

 • kleuter- en lager onderwijs: vanaf 24 april tot en met 15 mei 2023
 • 1ste leerjaar van het secundair onderwijs: vanaf 16 mei tot en met 12 juni 2023
 • buitengewoon basisonderwijs: vanaf 15 mei tot en met 7 juni 2023
 • buitengewoon secundair onderwijs: vanaf 17 april tot en met 8 mei 2023

Doe je dat niet, dan verlies je de gereserveerde plaats.

Je kind staat daarnaast ook automatisch op de wachtlijst van de hoger gerangschikte scholen. Bijvoorbeeld: je kind krijgt een plaats in de school van je 3de keuze. Dan staat je kind ook op de wachtlijst van de scholen van je 1ste en 2de keuze. De school contacteert je als er een plaats vrijkomt. 

Je kind staat niet op de wachtlijst van de lagere schoolkeuzes (3de, 4de…). De aanmelding vervalt in die scholen: je kan geen aanspraak meer maken op een plaats in die scholen op basis van de aanmelding. Je kunt je kind er wel nog inschrijven tijdens de vrije inschrijvingen, als er nog plaats is.

Let op: in het 1ste leerjaar van het secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs is dat ook zo voor broers en zussen en kinderen van personeel. Bijvoorbeeld: je 1ste en 2de schoolkeuze zijn scholen waar je geen voorrang hebt als broer of zus of kind van personeel. Je 3de keuze is een school waar je deze voorrang wel hebt. Je kind krijgt een plaats in de 2de school. Je staat op de wachtlijst van de 1ste school, maar je aanmelding vervalt in de school van 3de keuze, ook al had je daar voorrang bij de aanmelding.

Meer informatie over de wachtlijst.

3. Je kind heeft geen plaats

Je hebt je kind aangemeld maar je hebt geen plaats? Je kind staat automatisch op de wachtlijst van de scholen die je koos bij de aanmelding. Je hoeft niets te doen. De school contacteert je als er een plaats vrijkomt. Meer informatie over de wachtlijst.

Je kunt je kind ook nog inschrijven tijdens de vrije inschrijvingen. Meer informatie over wat je kunt doen als je kind geen plaats heeft.

Terug naar boven

Wat als je geen plaats hebt?

Je hebt je kind aangemeld maar je hebt geen plaats? Of heb je je kind niet aangemeld? Dan kan je je kind inschrijven in een school waar nog plaats is, tijdens de vrije inschrijvingsperiode:

 • kleuter- en lager onderwijs: vanaf 23 mei 2023 (9 uur)
 • 1ste leerjaar van het secundair onderwijs: vanaf 16 mei 2023 (9 uur)
 • 2de tot en met 7de leerjaar van het secundair onderwijs: vanaf 30 mei 2023 (9 uur)
 • buitengewoon basisonderwijs met aanmelding: vanaf 8 juni 2023
 • buitengewoon basisonderwijs zonder aanmelding: vanaf 20 maart 2023
 • buitengewoon secundair onderwijs (met en zonder aanmelding): vanaf 11 mei 2023 (9 uur)

Opgelet! De inschrijvingen in deze periode gebeuren chronologisch. Dus wie eerst komt, krijgt eerst een plaats. Er geldt geen voorrang meer.

Contacteer de school waar je je kind wilt inschrijven. Is er plaats? Schrijf je kind in. Is er geen plaats? Je kunt je kind tijdens deze periode ook op de wachtlijst laten plaatsen. Vraag hiervoor een weigeringsdocument aan de school. De school contacteert je als er een plaats vrij komt.

Meer informatie over de wachtlijst.

Wat als je op de wachtlijst staat?

Je staat op de wachtlijst als je een weigeringsdocument kreeg van de school. Op het weigeringsdocument staat wat de plaats is van je kind op de wachtlijst. De school contacteert je als er een plaats vrijkomt. De wachtlijst is geldig tot en met 6 oktober 2023. Tot dan is een school verplicht om de volgorde van de wachtlijst te respecteren. 

Voor kinderen geboren in 2021 is de wachtlijst geldig tot en met 30 juni 2024. Staat je kind op de wachtlijst voor de instapklas maar kreeg je vóór februari 2023 nog geen plaats? Meld je kind dan opnieuw aan voor het volgende schooljaar (2024-2025). Als er toch nog een plaats vrijkomt tijdens het lopende schooljaar, contacteert de school je.

Terug naar boven

Wat als je je kind op verschillende scholen inschrijft?

Wanneer je je kind inschrijft in verschillende scholen, dan zal iedere nieuwe inschrijving in een school de vorige inschrijving in de andere school annuleren. Dat geldt enkel bij inschrijvingen in hetzelfde leerjaar en dezelfde studierichting of onderwijsvorm, voor hetzelfde schooljaar. 

Terug naar boven