Nog inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs voor het schooljaar 2020-2021?

21 augustus 2020

De meeste inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 zijn gebeurd tijdens het afgelopen schooljaar. Wat als er in een school een plaatsje vrijkomt omdat een ingeschreven leerling niet komt opdagen?

Ontving u een weigeringsdocument van de school? Dan staat uw kind op de wachtlijst. Als er een GOK-plaats vrijkomt op de school, dan is die voor een GOK-leerling. Als er een niet-GOK-plaats vrijkomt, dan is die voor een niet-GOK-leerling. De wachtlijst is geldig tot en met 7 oktober. Voor alle kinderen geboren in 2018, is de wachtlijst geldig tot en met 30 juni 2021.

Nog niet ingeschreven?

Is uw kind nog niet ingeschreven in een kleuter- of lagere school? Tot 7 oktober vindt u hier het overzicht van de vrije plaatsen voor dit schooljaar. Is er nog plaats? Contacteer de school.

Vragen?

Contacteer het LOP Brussel Basisonderwijs: 02 553 30 20 of lop.brussel@vlaanderen.be.